گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم

  • آدرس فارس - جهرم - خیابان ولی عصر - بیمارستان پیمانیه
  • تلفن 07154230011 , 07154230012

درباره آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم
  • فارس - جهرم - خیابان ولی عصر - بیمارستان پیمانیه
  • 07154230011 - 07154230012
مجوز ها و تاییدیه ها