گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس (شفا2)

  • آدرس فارس - شیراز - بلواربعثت - 20متری انصاری - درمانگاه شفا
  • تلفن 07136275566 , 07136278888

درباره آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس (شفا2)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها