گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس (شفا2)

  • آدرس فارس - شیراز - بلواربعثت - 20متری انصاری - درمانگاه شفا
  • تلفن 6278888 , 6275566

درباره آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس (شفا2)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها