آزمایشگاه انجمن بیماران کلیوی پارس (شفا2)

  • آدرس فارس - شیراز - بلواربعثت - 20متری انصاری - درمانگاه شفا
  • تلفن 6278888 , 6275566
درباره آزمایشگاه

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی