آزمایشگاه اتیه (دکتر جانفشان)

  • آدرس شیراز-خ زند جنب هتل پارس س ظفر ط۲ و۹
  • تلفن 2304784
درباره آزمایشگاه