آزمایشگاه آذرهوش تشخیص طبی

  • آدرس گرگان ولیعصر - عدالت 49
  • تلفن 2237339
درباره آزمایشگاه