آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آدرس لرستان - کوهدشت
  • تلفن 6228040
درباره آزمایشگاه