گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آدرس لرستان - کوهدشت
  • تلفن 6228040

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها