بیمارستان نمازی

  • آدرس شیراز – فلکه نمازی 
  • تلفن 6262024 , 6262010
درباره آزمایشگاه