بیمارستان ولی عصر-عج ممسنی

  • آدرس نورآباد ممسنی
  • تلفن 7224227504
درباره آزمایشگاه