گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی

  • آدرس استان فارس - نورآباد ممسنی - جاده اسکان عشایر - بیمارستان ولی عصر(عج)
  • تلفن 07142531080 , 07142531082 , 07142531083 , 07142531081

درباره آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) ممسنی
  • استان فارس - نورآباد ممسنی - جاده اسکان عشایر - بیمارستان ولی عصر(عج)
  • 07142531080 - 07142531082 - 07142531083 - 07142531081
مجوز ها و تاییدیه ها