آزمایشات ژنتیک جهاد دانشگاهی تبریز

  • آدرس تبریز- خ آزادی -روبروی گلگشت -نرسیده به اداره گازشهرستان تبریز
  • تلفن 3357924
درباره آزمایشگاه