آزمایشات ژنتیک جهاد دانشگاهی تبریز

  • آدرس تبریز خیابان آزادی -روبروی گلگشت -نرسیده به اداره گاز شهرستان تبریز
  • تلفن 04133357924
درباره آزمایشگاه