آزمایشگاه انتقال خون

  • آدرس همدان - بلوار فلسطین ( غبار همدانی ) - روبروی دانشکده هنر و معماری
  • تلفن 4224181
درباره آزمایشگاه