گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه انتقال خون

  • آدرس همدان - بلوار فلسطین ( غبار همدانی ) - روبروی دانشکده هنر و معماری
  • تلفن 4224181

درباره آزمایشگاه انتقال خون


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه انتقال خون
  • همدان - بلوار فلسطین ( غبار همدانی ) - روبروی دانشکده هنر و معماری
  • 4224181
مجوز ها و تاییدیه ها