آزمایشگاه ابن سینا

  • آدرس کرمان - خیابان معلم -روبه روی کلینیک فرهنگیان
  • تلفن 5235410
درباره آزمایشگاه