آزمایشگاه بهار(شبستری)-تبریز

  • آدرس تبریز-17شهریورجدیدپایین ترازبستنی وحیدجنب داروخانه کیمیامجتمع پزشکی گلستان
  • تلفن :04135535547
درباره آزمایشگاه