گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان شهر

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان انقلاب -خیابان مشیر فاطمی - روبروی دژبان
  • تلفن 07132337905

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهر
  • فارس - شیراز - خیابان انقلاب -خیابان مشیر فاطمی - روبروی دژبان
  • 07132337905
مجوز ها و تاییدیه ها