آزمایشگاه بانه

  • آدرس کردستان - بانه - خیابان صلاح‌الدین ایوبی
  • تلفن 8754225500
درباره آزمایشگاه