بیمارستان دنا

  • آدرس شیراز-بلوار شهید مطهری -کوی دنا
  • تلفن 4 – 6280411
درباره آزمایشگاه