گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه بیمارستان شهیدمطهری جهرم

  • آدرس فارس - خیابان شهید مطهری - بیمارستان شهید مطهری جهرم
  • تلفن 07913333001 , 3333044

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهیدمطهری جهرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها