بیمارستان امام موسی کاظم-ع

  • آدرس زرین دشت ،حاجی آباد، بلوار خلیج فارس
  • تلفن 07327225500 , 07327225501
درباره آزمایشگاه