گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان شمس تبریز

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آبرسان -خیابان هفت تیر
  • تلفن 04136584848

درباره آزمایشگاه بیمارستان شمس تبریز


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان شمس تبریز
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آبرسان -خیابان هفت تیر
  • 04136584848
مجوز ها و تاییدیه ها