آزمایشگاه الهامی

  • آدرس مرند-امام -کوچه اطباء پ 7
  • تلفن 2230100
درباره آزمایشگاه