آزمایشگاه -امیرالمومنین

  • آدرس قم - خ انقلاب جنب حسینه نجفیهاک3
  • تلفن 7744135 , 7744137
درباره آزمایشگاه