آزمایشگاه آنزیم(نیکوش)-تبریز

  • آدرس تبریز خیابان پاستور جدید ساختمان بهنام
  • تلفن 04135543724
درباره آزمایشگاه