آزمایشگاه آنزیم(نیکوش)-تبریز

  • آدرس تبریزخ پاستورجدیدساختمان بهنام
  • تلفن 5543724
درباره آزمایشگاه