بیمارستان ایران

  • آدرس شیراز-خ لطفعلی خان زند-بین چهارراه خیرات وپارامونت
  • تلفن 2332270 , 6
درباره آزمایشگاه