مرکز تصویربرداری بیمارستان ایران

  • آدرس شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-بین چهارراه خیرات و پارامونت
  • تلفن 07132332270 , 07132332276
درباره آزمایشگاه