کوثر

  • آدرس شیراز - درمانگاه‌ کوثر
  • تلفن 6247488 , 6254000
درباره آزمایشگاه