گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم (ص)

  • آدرس ایلام - آبدانان جاده کمربندی
  • تلفن 08433623180 , 08433627871

درباره آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم (ص)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم (ص)
  • ایلام - آبدانان جاده کمربندی
  • 08433623180 - 08433627871
مجوز ها و تاییدیه ها