مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)

  • آدرس داراب- بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)
  • تلفن 7326214107
درباره آزمایشگاه