گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا

  • آدرس فارس - شهرستان فسا - خیابان شهید دکتر فیاض بخش
  • تلفن 07153350116 , 07153350117

درباره آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا
  • فارس - شهرستان فسا - خیابان شهید دکتر فیاض بخش
  • 07153350116 - 07153350117
مجوز ها و تاییدیه ها