گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)

  • آدرس ایلام- شهرستان ایوان - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان بسیج -بیمارستان امام رضا(ع)
  • تلفن 08433234610 , 08433239960

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)
  • ایلام- شهرستان ایوان - خیابان امام خمینی (ره) - خیابان بسیج -بیمارستان امام رضا(ع)
  • 08433234610 - 08433239960
مجوز ها و تاییدیه ها