آزمایشگاه آنالیز(خلیفه زاده)-مراغه

  • آدرس مراغه-خیابان خواجه نصیر جنب بانک
  • تلفن 2256661
درباره آزمایشگاه