آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آدرس کردستان - دیواندره-خیابان شهید باقری
  • تلفن 8723722930
درباره آزمایشگاه