گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آدرس کردستان - دیواندره - خیابان شهید باقری
  • تلفن 8723722930

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییده ها