گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آدرس کردستان - دیواندره - خیابان شهید باقری - روبروی فرمانداری
  • تلفن 08738724880 , 08738722840 , 08738726317

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)
  • کردستان - دیواندره - خیابان شهید باقری - روبروی فرمانداری
  • 08738724880 - 08738722840 - 08738726317
مجوز ها و تاییدیه ها