آزمایشگاه اردیبهشت-دکترشوشتری

  • آدرس شیراز-خ اردیبهشت-تقاطع پوستچی
  • تلفن 2343454
درباره آزمایشگاه