آزمایشگاه بیمارستان رازی

  • آدرس تبریز جاده ائل گلی
  • تلفن 04133803351
درباره آزمایشگاه