گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان شهدای نی ریز

  • آدرس فارس - خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین
  • تلفن 07153830111 , 07153830112 , 07153830113 , 07153830114

درباره آزمایشگاه بیمارستان شهدای نی ریز


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان شهدای نی ریز
  • فارس - خیابان آیت اله طالقانی - فلکه فلسطین
  • 07153830111 - 07153830112 - 07153830113 - 07153830114
مجوز ها و تاییدیه ها