بیمارستان شهیدفقیهی

  • آدرس شیراز – خیابان زند – روبروی صورتگر
  • تلفن 2351099 , 2351090
درباره آزمایشگاه