بیمارستان ولی عصر-عج لامرد

  • آدرس لامرد  بیمارستان ولی عصر-عج لامرد
  • تلفن 7825222173
درباره آزمایشگاه