گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان باباباغی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - جاده فرودگاه باباباغی
  • تلفن 04132692321 , 04132692322 , 04132692323 , 04132692324

درباره آزمایشگاه بیمارستان باباباغی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان باباباغی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده فرودگاه باباباغی
  • 04132692321 - 04132692322 - 04132692323 - 04132692324
مجوز ها و تاییدیه ها