آزمایشگاه آراد(رضازاده)تبریز

  • آدرس تبریز-خیابان پاستور جدید نرسیده به حاج جبار نایب جنب توانبخشی شهریار
  • تلفن 04135418669
درباره آزمایشگاه