آزمایشگاه آراد(رضازاده)تبریز

  • آدرس تبریز-خ پاستور جدیدنرسیده به حاج جبار نایب جنب توانبخشی شهریار
  • تلفن 5418669
درباره آزمایشگاه