گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان ساجدی هادی شهر

  • آدرس آذربایجان شرقی - هادی شهر - جاده لیوارجان
  • تلفن 04142040003

درباره آزمایشگاه بیمارستان ساجدی هادی شهر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان ساجدی هادی شهر
  • آذربایجان شرقی - هادی شهر - جاده لیوارجان
  • 04142040003
مجوز ها و تاییدیه ها