آزمایشگاه آسیا- دکترافتخاری تبریز

  • آدرس تبریز خ مارالان نبش میدان سجادیه
  • تلفن 5453102
درباره آزمایشگاه