گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان بسکی

  • آدرس گلستان - گنبد
  • تلفن 5554444

درباره آزمایشگاه بیمارستان بسکی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها