آزمایشگاه اپادانآزمایشگاه مریم ملک

  • آدرس شیراز-بلوارمعالی اباد-نبش خ دوستان -ساختمان الوند
  • تلفن 36341023
درباره آزمایشگاه