گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر(ع) بیرم

  • آدرس شیراز - بیرم - خیابان ملا
  • تلفن 07152552604

درباره آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر(ع) بیرم


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان علی اصغر(ع) بیرم
  • شیراز - بیرم - خیابان ملا
  • 07152552604
مجوز ها و تاییدیه ها