آزمایشگاه بقراط لردگان

  • آدرس چهار محال و بختیاری - لردگان
  • تلفن 3825222288
درباره آزمایشگاه