آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس

  • آدرس کردستان - سنندج- خیابان پاسداران
  • تلفن 08716660025 , 08716660027
درباره آزمایشگاه