گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین

 آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس

  • آدرس کردستان - سنندج - خیابان پاسداران
  • تلفن 08716660025 , 08716660027

درباره  آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها