گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام حسین

  • آدرس آذربایجان شرقی - هریس - خیابان ولیعصر - خیابان گلزارشهدا
  • تلفن 04143433512

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام حسین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام حسین
  • آذربایجان شرقی - هریس - خیابان ولیعصر - خیابان گلزارشهدا
  • 04143433512
مجوز ها و تاییدیه ها