بیمارستان شهیددستغیب

  • آدرس شیراز – خیابان حافظ – جنب باغ ملی
  • تلفن 2288066 , 2288064
درباره آزمایشگاه