آزمایشگاه امام رضا (ع)

  • آدرس بلوار هفته تیر- جنب بانک صادرات – کد پستی 8981847473
  • تلفن 0352 5228032
درباره آزمایشگاه