آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره)

  • آدرس لرستان - بروجرد -  خ سید مصطفی خمینی
  • تلفن 3503054
درباره آزمایشگاه