آزمایشگاه بیمارستان خاتم الانبیا

  • آدرس گنبد کمربندی
  • تلفن 3334661
درباره آزمایشگاه