گفتگو و مشاوره با متخصصین:

آزمایشگاه بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

  • آدرس فارس - شهر اشکنان - بلوار بعثت
  • تلفن 07152762030 , 07152762031 , 07152762032

درباره آزمایشگاه بیمارستان بعثت اشکنان لامرد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها