آزمایشگاه ایران -تبریز

  • آدرس تبریز- خ شریعتی جنب دبیرستان توحید
  • تلفن 5554838
درباره آزمایشگاه