آزمایشگاه ایران -تبریز

  • آدرس تبریز- خیابان شریعتی جنب دبیرستان توحید
  • تلفن 04135554838
درباره آزمایشگاه